Rollag stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Pia Malene K. Eide (permisjon)

Eiendomssjef, Østlandet sør Send e-post

Joakim Viggen Andersen

Eiendomssjef, Østlandet sør Send e-post

Einar Bertel Røstgård

Drifts- og vedlikeholdssjef, Østlandet sør Send e-post

Rollag stasjon er en nedlagt jernbanestasjon på Numedalsbanen. Ekspedisjonsbygningen ble oppført i 1924 etter tegninger av NSB Arkitektkontor og ble åpnet som en stasjon betjent for ekspedering av tog, reisende og gods den 20. november 1927 sammen med resten av banen. Rollag stasjon fikk for øvrig ny status som ubetjent tidligere ekspedisjonssted i januar 1971.

All trafikk ble vedtatt nedlagt på Numedalsbanen mellom Rollag stasjon og nordover mot endestasjonen Rødberg ved årsskiftet 1988/1989. Banestrekningen fra Kongsberg stasjon til Rollag stasjon opprettholdes for sporadisk godstrafikk og bruk av museumstog. Rollag stasjon ligger for øvrig 147,17 kilometer fra Oslo S og omlag 205 meter over havet.

Flere bilder av stasjonen