Rombak stasjon

Rombak stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Tommy Simonsen

Eiendomssjef, nord/midt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Jernbanestasjon ligger 20,86 kilometer fra Narvik Havn og  264,7 meter over havet.

Stasjonen ble åpnet i 1902 da Ofotbanen sto ferdig.