Røra stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Ragnhild Gomo

Eiendomsforvalter, nord/midt Send e-post

Knut Bjørgvik

Driftssjef, nord/midt Send e-post

Røra stasjon ligger til Nordlandsbanen i Inderøy kommune i Nord-Trøndelag.

Etter at stasjonen åpnet i 1905, dannet det seg en liten stasjonsby i området, og sentrum i bygda ble etter hvert flyttet opp fra strandstedet Hylla som hadde dampskipsanløp.

Stasjonen ligger på NSBs verneliste, da den er vurdert vernet etter Plan og Bygningsloven.

Stasjonen fikk et stor tilbygg i 1925. Stasjonsområdet består av stasjonen, godshus og lager.

1. etg. på stasjonen er utleid til butikk. En trivelig interiør- og gavebutikk for hele familien. Her kan du også kjøpe deg en kopp kaffe, te eller sjokolade mens du venter på toget.

Flere bilder av stasjonen