Roverud stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Terje Fuglseth

Drifts- og vedlikeholdssjef, nord/midt Send e-post

Roverud stasjon er en jernbanestasjon på Solørbanen som ble åpnet i 1893. Det nåværende stasjonsbygget er fra 1895 og ble tegnet av arkitekt Paul Due. I sin tid var Roverud stasjon en av landets travleste stasjoner for lasting av tømmer. Stasjonen ble ubetjent i 1986, men persontogene stoppet fortsatt ved stasjonen frem til nedleggelse i 1990-årene.

Norsk Jernbaneklubbs lokalavdeling for Solør/Odal leide stasjonen for museumsdrift, uten at det har blitt noe av. Stasjonsbygningen, ilgodshuset, godshuset, privètet og tørkehuset er fredet. I tillegg finnes kran, traktorstall, hvilebrakke og tømmerramper som ikke er fredet.