Røyken stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Ruby Kaur

Eiendomssjef, stor-Oslo

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Røyken stasjon (Røken Station) ble offisielt åpnet 7. oktober 1872. Stasjonsområdet ble lagt til bakkene fra den gamle Klokkerskolen der det tidligere var opparbeidet en skibakke. Denne lå rett nedenfor Røyken kirke. Stasjonen bestod av en hovedbygning med vedskjul, en pakkhusbygning og et vanntårn.

Stasjonsbygningen og pakkhuset er bygget om mens vedskjulet ble revet i 1960 og vanntårnet i 1963.

I dag er Røyken kun en holdeplass og har derfor kun ett spor uten kryssingsmuligheter. Røyken ble degradert fra stasjon til holdeplass da Spikkestadlinjen ble fjernstyrt grunnet vanskeligheter med å bygge om stillverket/sikringsanlegget.

Stasjonsbygningen er i dag utleid til en lokal pizzarestaurant.

Visste du at?
Kong Karl IV (i Sverige Carl XV) skulle foreta den høytidelige åpningen, derfor hadde det blitt hugget inn en kongekrone med CXV pluss årstallet 1872 i fjellveggen på stasjonsområdet. Imidlertid døde kongen 18. september og åpningen ble foretatt av statsråd Vogt.