Rudshøgda stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Susan Bøbel

Eiendomssjef, Østlandet nord Send e-post

Anna Tien Nguyen-Skaret

Eiendomsforvalter, Østlandet nord Send e-post

Bjørnar Brændhaugen

Drifts- og vedlikeholdssjef, Østlandet nord Send e-post

Rudshøgda stasjon er en jernbanestasjon på Dovrebanen ved Rudshøgda i Ringsaker kommune, Hedmark. Den ble åpnet som stoppested i 1915, 1917 oppgradert til stasjon og 1929 nedgradert til stoppested igjen. Fra 1945 hadde Rudshøgda status som stasjon igjen, denne ble fjernstyrt i 1966 og fikk senere status som kryssningsspor.