Rygge stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Gry Riung

Eiendomsforvalter, øst Send e-post

Markus Steinbakk

Eiendomssjef, øst Send e-post

Bjarne Breivik

Driftssjef, Øst Send e-post

Rygge stasjon ble åpnet i 1879, ble ombygget i 2000, og er stoppested på NSBs rute mellom Halden/Gøteborg og Oslo S. Den nye holdeplassen på Rygge ble åpnet i 2000 da det nye dobbeltsporet på strekningen sto ferdig. 

Stasjonsbygget ble bygd i tre i 1879, var tegna av Peter Andreas Blix, og har samme konstruksjon som Råde stasjon.