Saga Terrasse, Jessheim - boligprosjekt

Saga Terrasse er det store sammenhengende nye boligområdet i Sagabyen. Sagabyen er en ny bydel øst for jernbanen ved Jessheim stasjon. Saga Terrasse består av 15 boligblokker med totalt opp til 550 moderne boliger med garasjer i 1.etasje og et hevet uteområde mellom husene.

Fakta om
prosjektet

Les mer om Sagabyen

Fremdrift

2010-2016: Infrastruktur (gater, kommunalteknikk og parker) bygges fortløpende

2016: Reguleringsplan vedtatt 2.februar 2016 opp til 630 leiligheter

2017: Byggestart vår 2017, suksessiv ferdigstillelse av ca 70 leiligheter pr år fra 2018.

Kontakt

Rune Breivik

Prosjektsjef Send e-post

Kart

map

Jessheim med sine drøyt 17.000 innbyggere ble by i 2012, samme år som første byggetrinn Sagabyen – Saga Senter ble ferdigstilt. Sagabyen er en ny bydel øst for jernbanen ved Jessheim stasjon.  

Saga Terrasse består av 15 boligblokker med totalt opp til 630 moderne boliger. Bebyggelsen i Saga Terrasse vil ha en 1. etasje med parkeringsanlegg innenfor næringslokaler mot Dampsagalleen og Sagaparken samt mot gatetun i vest. Del av parkeringen er nedsenket for automater med parkering i 2 plan.

Over 1. etasje ligger boligblokker og utearealer med gang- og oppholdssoner. Det er sikret allmenn universell adkomst og ferdsel i alle retninger gjennom kvartalet på hageplan over 1. etasje. Bebyggelsens høyde varierer fra 5 til 8 etasjer og et høyhus på 16 etasjer i kvartalets nord-vestre hjørne. Høyhuset vil bli et signalbygg i kvartalet og et av flere identitetsbygg. Høyhuset er innpasset som et attraktivt botilbud og viktig element for identitet, variasjon og orientering i byen.

Saga Terrasse er knutepunktutvikling i praksis og ligger 100-300 m fra Jessheim stasjon med gode tog- og bussforbindelser til Oslo, Gardermoen og regionen for øvrig. Saga Terrasse vil bestå av mange salgs- og byggetrinn, med ca 70 boliger pr år. Byggingen av Saga Terrasse startet opp høsten 2017.

Gjennom selskapet Jessheim Byutvikling AS har ROM Eiendom (nå Bane NOR Eiendom) i mange år samarbeidet med Ø.M. Fjeld Utvikling AS om å utvikle Jessheim sentrum. I større perspektiv er Ullensaker kommune en av landets raskest voksende kommuner, med nærheten til Oslo Lufthavn Gardermoen og hovedstaden som drivkrefter.