Sagabyen - ny bydel på Jessheim

Sagabyen er en ny bydel øst for jernbanen ved Jessheim stasjon. Sagabyen vil i hovedsak bestå av boliger med høy kvalitet, med innslag av forretninger.

Fakta om
prosjektet

Sagabyen

Fremdrift

2010-2016: Infrastruktur (gater, kommunalteknikk og parker) bygges fortløpende. Dampsaga Park ble ferdigstilt 2015

2012: Saga Senter ferdigstilt med 120 leiligheter og ca. 8.700 kvm forretningslokaler

2015: Godkjent reguleringsplan for Saga Atrium med 60 leiligheter, og byggestart var i august med ferdigstillelse ved årsskiftet2016/2017

2015: Reguleringsplan til offentlig ettersyn 26. juni for Saga Terrasse med ca. 600 leiligheter ble vedtatt høst 2015 og byggestart høst 2016, suksessiv ferdigstillelse av ca. 70 leiligheter pr år de først i 2018

2020: Detaljreguleringsplanarbeid for Saga Nord igangsettes

Når utbyggingen er ferdig, vil Sagabyen omfatte cirka 700 boliger. Til nå er 350 leiligheter, butikklokaler, servicelokaler og offentlige og halvprivate uterom, ferdigstilt.

Kontakt

Rune Breivik

Prosjektsjef Send e-post

Kart

map

Sagabyen består av Saga Senter, Saga Atrium, Saga Terrasse, Saga Nord og Sagaparken.

Jessheim med sine drøyt 17.000 innbyggere ble by i 2012, samme år som første byggetrinn Saga Senter ble ferdigstilt. Sagabyen er en ny bydel øst for jernbanen ved Jessheim stasjon. Sagabyen består av Saga Senter, Saga Atrium, Saga Terrasse, Saga Nord, Sagaparken og et nytt veisystem (Dampsaga Allè) mellom Algarheimvegen og den nye Tverrvegen. Bydelen vil i hovedsak bestå av boliger med høy kvalitet, med innslag av forretninger.

Sagabyen er knutepunktutvikling i praksis, beliggende inntil Jessheim stasjon med gode tog- og bussforbindelser til Oslo, Gardermoen og regionen for øvrig. Sagabyen vil bestå av mange salgs- og byggetrinn, med til sammen ca. 1000 nye miljøvennlige boliger.

I 2012 ble Saga Senter med 120 leiligheter ferdigstilt, og i 2016 ble andre byggetrinn, Saga Atrium, med 60 leiligheter ferdigstilt. Det største utbyggingsområdet, Saga Terrasse, oppnådde bra forhåndssalg, og byggingen startet opp høsten 2017. De 172 første leilighetene ble ferdigstilt høsten 2019.

Gjennom selskapet Jessheim Byutvikling AS har vi i mange år samarbeidet med Ø.M. Fjeld Utvikling AS om å utvikle Jessheim sentrum. I Sagabyen blir det bygget moderne leiligheter med varierende størrelse og høy kvalitet, forretninger og parkeringsanlegg.

I større perspektiv er Ullensaker kommune en av landets raskest voksende kommuner, med nærheten til Oslo Lufthavn Gardermoen og hovedstaden som drivkrefter.

Etter Saga Atrium vil det største området i Sagabyen starte opp - Saga Terrasse med 550-600 boliger i mange salgs- og utbyggingstrinn. Detaljreguleringsplan for Saga Terrasse ble utlagt til offentlig ettersyn i juni 2015. I området nord for den nye Tverrvegen på Jessheim vil utviklingen fortsette med Saga Nord.