Sagtomta Utvikling Mysen AS

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

  • Reguleringsprosess i 2017, og mulig byggestart i 2018
  • Første byggetrinn ferdigstilt i 2020

Kontakt

Jan Arne Kragset

Prosjektsjef Send e-post

Eidsberg kommune ønsker å fortette og utvikle Mysen sentrum, og har vedtatt en sentrumsplan med høyest utnyttelse nær jernbanestasjonen. Eksisterende parkeringsarealer skal utvikles til både bolig og næring, med vekt på publikumsrettede aktiviteter på gateplan.

Bane NOR Eiendom har sammen med kommunen og Eidsberg Sparebank stiftet utviklingsselskapet Sagtomta Utvikling Mysen AS. Det er vedtatt detaljreguleringsplan for det kvartalet som ligger nærmest jernbanestasjonen, hvor det blir lagt hovedvekt på byleiligheter for folk i ulike aldersgrupper. Første byggetrinn blir på cirka 55 leiligheter, med publikumsrettede virksomheter på gateplan.

Boligene tilpasses den eksisterende sentrumsbebyggelsen og varierer fra tre til syv etasjer. Det legges vekt på gode, solrike uterom med et grøntdrag gjennom kvartalene ned mot turstien langs Mysenelva.