Sander stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Susan Bøbel

Eiendomssjef, Østlandet nord Send e-post

Anna Tien Nguyen-Skaret

Eiendomsforvalter, Østlandet nord Send e-post

Stasjonen ble åpnet samtidig med Kongsvingerbanen i 1862. I 1967 ble den nedgradert til fjernstyrt stoppested, 1969 ble bemanningen nedlagt.

Stasjonsbygningen ble bygget i sveitserstil og er som andre stasjonsbygninger langs Kongsvingerbanen, tegnet av arkitektene Heinrich Ernst Schirmer og Wilhelm von Hanno. På Seterstøa stasjon finnes en bygning av samme type.

Stasjonen ble lagt ned 9. desember 2012 i forbindelse med innføring av ny grunnrutemodell for jernbanetrafikken i Østlandsområdet.