Sandermosen stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Susan Bøbel

Eiendomssjef, Østlandet nord Send e-post

Anna Tien Nguyen-Skaret

Eiendomsforvalter, Østlandet nord Send e-post

Bjørnar Brændhaugen

Drifts- og vedlikeholdssjef, Østlandet nord Send e-post

Sandermosen stasjon er en jernbanestasjon på Gjøvikbanen i Maridalen. Området ble i 1900 tatt i bruk som lasteplass, to år før Gjøvikbanens åpning, men ble ikke offisielt tatt i bruk som stoppested før i 1909. Året etter ble den oppgradert til stasjon og knappe 100 år senere, i 2006, ble persontrafikken nedlagt.

Stasjonen og stasjonsbygningen er i dag brukt som et kulturelt knutepunkt i området. Denne kulturarenaen er drevet av kulturPUNKTET Sandermosen stasjon. En egen skulpturpark er utstilt ved sporet.