Sandtangen - Bryne

Nye leiligheter i Bryne sentrum på inntil 14. etasjer

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2015: Mulighetsstudie er presentert som innspill til sentrumsplanen - Ny sentrumsplan til politisk behandling i september - Detaljreguleringsplan.

2017: Oppstart bygging.

2019: Ferdigstillelse.

Kontakt

Ingvald Berntsen

Prosjektsjef, Stavanger Send e-post

Kart

map

«Brynes nye operatak» har lokal presse skrevet om prosjektet. Tomten har en unik sentrumsbeliggenhet. Med friområde Sandtangen som nærmeste nabo, 200-300m avstand til Brynestasjon og utsikt over hele Jæren fra høyhuset på inntil 14 etasjer. Time kommune ønsker med dette å markere inngangen til friområde Sandtangen. Prosjektet knytter friområde sammen med sentrum ved å forlenge grøntområdet oppå taket. Her blir det offentlig gangveier og uteområde for beboerne. Prosjektet følger bystrukturen i nedre etasjer og kan tilby nærings- og kontorarealer.