Schweigaards gate 21-23, Oslo - næringsbygg

Norges første BREEAM-NOR Excellent næringsbygg hvor VY-gruppen og Gjensidige Forsikring ASA er leietakere.

Fakta om
eiendommen

Tomten ligger meget sentralt i Oslos nye byutviklingsområde med blant annet Skatt øst og Bane NOR som nærmeste nabo.

Transformasjon av området
Med sin nære beliggenhet til Oslo S og Bjørvika er prosjektet svært spennende og attraktivt. Det er gangavstand til flere av byens tilbud, og en rekke servicetilbud like i nærheten. Det er bygget en ny gang- og sykkeltrasé som en del av Østre Tangent, med nedgang til bakkenivå rett ved tomtens sydøstre hjørne. I tillegg gir den nye gangbroen fra Annette Thommesens plass, "Akrobaten", en direkte tilknytning til den sentrale delen av Bjørvika.

Med dette prosjektet fortsetter transformasjonen og næringsutviklingen videre østover fra lokalene til Skatt øst. Bygget vil bidra til å gi området nye arkitektoniske kvaliteter og betyr også en generell opprusting av dette området.

Statens Byggeskikkpris 2014
Schweigaards gate 21 og 23 mottok Statens Byggeskikkpris 2014. I juryens begrunnelse heter det blant annet at byggherre har utvist solid kunnskap fra overordnet nivå til detaljer, og byggene har bidratt til byutvikling på sitt beste.