Schweigaards gate 33

Nye kontorarbeidsplasser med særegen arkitektur i gangavstand til Oslo S.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

Detaljregulering vedtatt 17/6-2015. 

Byggestart januar 2016.

Fase 1, 2016: Utgraving, spunting og peling. Ingen arkeologiske funn.

Fase 2, januar - juni 2017: Råbygg under terreng.

Fase 3, juli 2017 - : Bygg over terreng

Forventet ferdigstillelse i 2018/2019

 

 

Kontakt

Eyvind Skaar

Prosjektdirektør Send e-post

Kart

map

Reguleringsplanen for Schweigaards gate 33 gir mulighet for å bygge et kontorbygg på 22.600 kvadratmeter BRA på tomten, noe som vil gi plass til i overkant av 1.200 medarbeidere. I 1. etasje skal være utadrettede funksjoner (forretning, kafe, servicefunksjoner etc) mot Schweigaards gate. Planen ble vedtatt av Oslo bystyre i juni 2015. 

Bygget ligger rett ved Nordenga bro som binder Schweigaards gate sammen med Bjørvika. God kollektivdekning med trikk i gaten og gangavstand til Oslo S, Grønland T-banestasjon og bussterminalen. Det blir p-plass til 250 sykler og 25 biler.

Bygget vil få miljøklassifisering BREEAM-NOR Excellent og blir med sine mange innovative løsninger, blant annet smart bruk av solcellepaneler, et av Norges mest effektive og miljøvennlige bygg. Lokalene blir tilrettelagt for nye, funksjonelle samhandlingsformer og fleksible løsninger.

Hovedkonseptet som ligger til grunn for reguleringen er:

  • 8 etasjer over bakken
  • 2 etasjer under bakken
  • En felles 1. etasje hvor bygget deles i 2 volum over denne. Hvert volum med ca. 1000 kvm i grunnflate
  • Mulighet for en bro som knytter de 2 volumene i 5. eller 6. etasje
  • Kjøreatkomst til bygget via ramper mot sporområdet. Rampene gir mulighet for dagslys i 1. underetasje. Dagens lokalgate videreføres
  • Ny gangatkomst fra Schweigaards gate mot gang- og sykkelrampen for Nordenga bro (ligger helt øst i planområdet, mot Schweigaards gate 33B)