Schweigaards gate 33

Nye kontorarbeidsplasser med særegen arkitektur i gangavstand til Oslo S.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

Detaljregulering vedtatt 17/6-2015. 

Byggestart januar 2016.

Fase 1, 2016: Utgraving, spunting og peling. Ingen arkeologiske funn.

Fase 2, januar - juni 2017: Råbygg under terreng.

Forventet ferdigstillelse i 2018.

 

 

Kontakt

Eyvind Skaar

Prosjektdirektør Send e-post

Kart

map

Reguleringsplanen for Schweigaards gate 33 gir mulighet for å bygge et kontorbygg på 20.800 kvadratmeter BRA på tomten. I 1. etasje skal være utadrettede funksjoner (forretning, kafe, servicefunksjoner etc) mot Schweigaards gate. Planen ble vedtatt av Oslo bystyre i juni 2015. 

Bygget ligger rett ved Nordenga bro som binder Schweigaards gate sammen med Bjørvika. God kollektivdekning med trikk i gaten og gangavstand til Oslo S, Grønland T-banestasjon og bussterminalen.

Prosjektet vil gi Schweigaards gate et ytterligere løft. Innovative løsninger gir fasadene et helt særegent preg. Planlagt ferdigstilt med BREEAM-NOR «Excellent» i løpet av 2018.

Hovedkonseptet som ligger til grunn for reguleringen er:

  • 8 etasjer over bakken
  • 2 etasjer under bakken
  • En felles 1. etasje hvor bygget deles i 2 volum over denne. Hvert volum med ca. 1000 kvm i grunnflate
  • Mulighet for en bro som knytter de 2 volumene i 5. eller 6. etasje
  • Kjøreatkomst til bygget via ramper mot sporområdet. Rampene gir mulighet for dagslys i 1. underetasje.  Dagens lokalgate videreføres.
  • Ny gangatkomst fra Schweigaards gate mot gang- og sykkelrampen for Nordenga bro. (ligger helt øst i planområdet, mot Schweigaards gate 33B)