Schweigaards gate 35-51

Nye kontorarbeidsplasser med gangavstand til Oslo S. Transformasjonen av Schweigaards gate fortsetter.

Fakta om
prosjektet

Kontakt

Rune Breivik

Prosjektsjef Send e-post

Kart

map

Schweigaards gate 35 – 49 brukes i dag til bussparkering. Tomten er den siste tomten mellom Schweigaards gate og sporområdet ved Oslo S som ikke er utviklet/utbygget. Det jobbes med å se på hvordan eiendommen kan tilby flere kontorarbeidsplasser med gangavstand til Oslo S. Bygården i nr 51 inngår i vurderingen.

Det nye kontorbygget bidrar til å heve kvaliteten på Schweigaards gate og skape mer liv i området.

Prosjektet vil bli klassifisert BREEAM-NOR "Excellent".