Schweigaards gate 35-51 - næringsbygg

Nye kontorarbeidsplasser med gangavstand til Oslo S. Transformasjonen av Schweigaards gate fortsetter.

Fakta om
prosjektet

Kontakt

Rune Breivik

Prosjektsjef Send e-post

Kart

map

Vi fortsetter å videreutvikle Schweigaards gate

I Schweigaards gate 35-51 planlegger vi et nytt kontorbygg med syv etasjer over bakken og to til tre underetasjer. Den planlagte arkitekturen vil gjøre at lys slipper til i gaten og tar også med seg elementer fra den eksisterende 1800-talls bebyggelsen. Vårt forslag er at eksisterende bygård i nr. 51 integreres i kontorprosjektet.

Ambisjonen for prosjektet er BREEAM-NOR Excellent-klassifisering. Reguleringsplan for prosjektet ble igangsatt høsten 2016, og forventes godkjent i 2019.

Schweigaards gate 35 – 49 brukes i dag til bussparkering. Tomten er den siste tomten mellom Schweigaards gate og sporområdet ved Oslo S som ikke er utviklet/utbygget.

Det nye kontorbygget bidrar til å heve kvaliteten på Schweigaards gate og skape mer liv i området.