Sem stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Anniken Thormodsrud

Eiendomsforvalter, Østlandet sør Send e-post

Tone Mjølnerød

Eiendomssjef, Østlandet sør Send e-post

Sem stasjon er en jernbanestasjon i Tønsberg kommune i Vestfold fylke, og ble åpnet i 1881 da Grevskapsbanen sto ferdig. Stasjonsområdet besto av stasjonsbygning, pakkhus og toalettbygning. Stasjonen ble formelt åpnet 13. oktober 1881 av Kong Oscar II, og regulær trafikk startet 7. desember samme år.

1971 ble stasjonen fjernstyrt, og i senere tid ble persontrafikken nedlagt. Den brukes i dag som krysningsspor, og er tilknyttet et industrispor.

Visste du at?
- Sem ble anlagt som en liten stasjonsby da Vestfoldbanen kom i 1881.
- Fra 1891 til 1894 ble stasjonsnavnet skrevet Sæm.