Sirevåg stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Ingrid Garmann

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Anna Bang

Eiendomssjef, sør/vest Send e-post

Erik Børjesson

Driftssjef, sør/vest Send e-post

Sirevåg stasjon er i dag en holdeplass på Jærbanen i Hå Kommune. Stasjonen åpnet i 1879, ett år etter jernbanelinjens åpning. Tidligere stoppet både region- og lokaltogene denne stasjonen, men er i dag kun stoppested for lokaltogene. I dag er stasjonsbygget brukt til næringsformål, samt en leilighet i 2. etasje.