Skarnes stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Gry Riung

Eiendomsforvalter, øst Send e-post

Markus Steinbakk

Eiendomssjef, øst Send e-post

Anders Nygaard

Driftssjef, øst Send e-post

Skarnes stasjon er en av de opprinnelige stasjonene på Kongsvingerbanen, åpnet i 1862 da banen var ferdig til Kongsvinger.

Stasjonen blir betjent av alle tog på Kongsvingerbanen, bortsett fra de lokaltogene som ikke går lenger enn til Årnes.

Skarnes som knutepunkt er under utvikling. De nærmeste årene vil det bli bygget en ny og morderne undergang som skal binde de to sidene av byen sammen. Det vil utvikles et bedre parkeringstilbud og stasjonsparken rundt stasjonsbygningen skal oppgraderes med inspirasjon fra hvordan det opprinnelig så ut.