Ski stasjon

Sentralt kollektivknutepunkt, 11 minutter med toget fra Oslo S.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2016: Områderegulering for Ski stasjon vedtatt

2020: Arkitektkonkurranse avholdes på våren

Forventet ferdigstillelse: Uavklart

Kontakt

Rune Breivik

Prosjektsjef Send e-post

Kart

map

I Ski planlegger vi å utvikle området rundt «Nye Ski stasjon», som er en del av Follobaneprosjektet og etter planen skal stå ferdig i 2022.

Vedtatt sentrumsplan tilrettelegger for byutvikling ved Ski stasjon og danner grunnlag for vårt videre arbeid med å utvikle eiendommene på begge sidene av jernbanesporene. Arbeidet med detaljregulering starter opp i 2020. Vårt mål er å skape et attraktivt område rundt stasjonen med folkeliv i gater og på plasser. Vi ønsker blant annet å bygge et hotell, flere boliger og et antall kontorarbeidsplasser. Byutviklingen kan starte når den nye stasjonen står ferdig.

I samarbeid med Ruter og Entur jobber vi med å legge til rette for fremtidsrettede mobilitetsløsninger på stasjonen. Målet er å redusere folks behov for å bruke privatbil til/fra stasjonen.

Som en del av tilretteleggingen for utvikling av arealene rundt Ski stasjon, har vi kjøpt en cirka 2,5 dekar stor tomt av Birkelunden Investeringsselskap. Tomten ligger rett sør for Skeidarbygget.