Skollenborg stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Tone Mjølnerød

Eiendomssjef, Østlandet sør Send e-post

Anniken Thormodsrud

Eiendomsforvalter, Østlandet sør Send e-post

Skollenborg er en jernbanestasjon langs Sørlandsbanen i Kongsberg. Stasjonen ble åpnet i 1871 i forbindelse med at Randsfjordbanens sidelinje Hokksund – Kongsberg ble åpnet, som første del av den framtidige Sørlandsbanen. Stasjonen var bemannet frem til 1982 før nedleggelse i 2012.

Stasjonsbygningen er den originale fra 1871, tegnet av arkitekt Georg A. Bull, og er ikke vernet. Derimot er transformatorstasjonen, som ble oppført i 1926 etter tegninger av Gudmund Hoel, vernet.