Skotterud stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Susan Bøbel

Eiendomssjef, Østlandet nord Send e-post

Anna Tien Nguyen-Skaret

Eiendomsforvalter, Østlandet nord Send e-post

Skotterud stasjon er en jernbanestasjon på Kongsvingerbanen i Eidskog i Hedmark. Stasjonen ble åpnet som lastespor i 1865 da Grensebanen, i dag del av Kongsvingerbanen, ble tatt i bruk. 1874 ble den oppgradert til stoppested, og 1890 til stasjon. I 1967 ble den fjernstyrt. Persontrafikken ble nedlagt 1990 og brukes siden som kryssningsspor. Stasjonens vanntårn er vernet av Jernbaneverket.

Stasjonen var utgangspunkt for Vestmarkabanen, denne hadde persontrafikk til 1931 og ble nedlagt 1965.

Stasjonsbygget brant i 2011 og ble totalskadet. Bane NOR Eiendom besluttet at stasjonen skulle gjenoppbygges til stor glede for kommunen og Baneservice som har leid lokalene gjennom mange år, og som fortsatt holder til på Skotterud. Man benyttet en lokal entreprenør. Det ble lagt vekt på å prøve å få tilbake noe av byggets opprinnelige stil, selv om bygget har blitt bygget om mange ganger etter 1892.

Flere bilder av stasjonen