Snartemo stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Ingrid Garmann

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Erik Børjesson

Driftssjef, sør/vest Send e-post

Anna Bang

Eiendomssjef, sør/vest Send e-post

Snartemo stasjon er ein ubemanna jernbanestasjon på Sørlandsbanen. Den blei opna i 1943 da denne banestrekninga blei tatt i bruk fram til Moi. Stasjonen ligg mellom to av Norges fjerde og femte lengste jernbanetunellar, Hægebostad- og Kvinesheitunnelen.

Stasjonsbygningen har nyleg blitt rehabilitert utvendig, og fått ny isolasjon, kledning og vinduer.

Visste du at Snartemo stasjon er utgangspunkt for mange som går Norge på langs på ski? For eksempel starta den første Norge-på-langs-vandrer, Bjørn Amsrud, si vandring her. Strekninga Snartemo - Nordkapp er ca. 2400 km.

Flere bilder av stasjonen