Snåsa stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Ragnhild Gomo

Eiendomsforvalter, nord/midt Send e-post

Svein-Erik Bjørgan

Driftssjef, nord/midt Send e-post

Snåsa er en ubemannet stasjon på Nordlandsbanen. Stasjonen ble bygget i 1923 og ble åpnet i 1926, da Nordlandsbanen ble tatt i bruk fram til Snåsa. I 1984 ble stasjonen omstilt til fjernstyrt drift.

Flere bilder av stasjonen