Søkeresultat

Hamar desember 2014 Foto Sune Eriksen
Artikkel

Tar vare på kulturarven

Av de nærmere 1700 byggene vi eier, er 350 fredet eller vernet. De fleste er stasjoner.
tirsdag 16. juni 2015