Stange stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Markus Steinbakk

Eiendomssjef, øst

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Stange stasjon er en jernbanestasjon på Dovrebanen. Stasjonen ligger ved Stange sentrum og ble åpnet i 1880 da jernbaneforbindelsen mellom Eidsvoll – Hamar ble fullført. Stasjonsområdet ble rehabilitert senest i 2010 med nye utearealer, samt undergang under sporene.