Stavanger stasjon

Utvikling av Stavanger stasjon.

Fakta om
prosjektet

Kontakt

Ingvald Berntsen

Prosjektsjef, Stavanger Send e-post

Kart

map

I forbindelse med ny sentrumsplan for Stavanger og kapasitetsutreding for jernbanen har Bane NOR Eiendom i 2015 gjennomført et mulighetsstudie for stasjonsområdet. Studiet skal være innspill til sentrumsplanen. For området er det utført flere mulighetsstudier de siste 20 årene, men lite er utført siden etableringen av lokket over jernbanen ble bygd på 80-tallet.

Byutvikling i 2015 handler om fortetning rundt eksisterende kollektivakser, Stavanger stasjon er den viktigste brikken i denne utviklingen. Mulighetsstudiet skal skape et godt knutepunkt for alle reisende, legge til rette for mange arbeidsplasser og skape nye byrom.