Steinkjer stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Steinkjer stasjon er en jernbanestasjon på Nordlandsbanen. Stasjonen ble åpnet i 1905 da Hell-Sunnanbanen sto ferdig.

Stasjonsbygningen er preget av jugendstil og enkel nordtysk nyrenessanse og er tegnet av Paul Armin Due, sønn av Paul Due.

Stasjonen blir i dag betjent av både ekspresstog mellom Trondheim og Bodø samt lokaltog mellom Steinkjer og Trondheim med Trønderbanen fra Norges Statsbaner. Steinkjer er også endestasjon for lokaltogene på Trønderbanen.

Fra Steinkjer kommunes hjemmeside kan vi lese om Steinkjer stasjon:

Ved passasjerplattformen ble det bygd stasjonsbygning med familieleilighet og uthusbygning med gods- og bryggerhusrom samt privetbygning med rom for ved. Passasjerplattformen var på 90 meter og ble avsluttet med mur mot sporet. I tillegg var det en 50 meter lang godsrampe og godshus for tre vogner med gjennomgående spor. Krysningssporet har en lengde på 350 meter. Steinkjers stasjonsbygning er i mur, som typisk var for bystasjonene. Bygget er i to etasjer. Andre etasje var opprinnelig leilighet for stasjonsmesteren. Stasjonen er tegnet av arkitekt Paul A. Due og har en borglignende utforming, med markerte portaler på langsidene som gir byportassosiasjon. Uthusbygningene og privetbygningen er også bygd i mur. Byggesummen var kroner 244.261. Stasjonsbygget er et av få bygg i Steinkjer som berget for krigens bomber.

Forfatter: Morten Stene

Flere bilder av stasjonen