Steinsrud stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Susan Bøbel

Eiendomssjef, Østlandet nord Send e-post

Anna Tien Nguyen-Skaret

Eiendomsforvalter, Østlandet nord Send e-post

Bjørnar Brændhaugen

Drifts- og vedlikeholdssjef, Østlandet nord Send e-post

Steinsrud stasjon er en tidligere jernbanestasjon på Dovrebanen ved Steinsrud mellom Tangen og Stange i Hedmark fylke. Stasjonen ble opprettet som lasteplass i 1882, to år etter at jernbaneforbindelsen mellom Eidsvoll og Hamar ble fullført, og ble siden oppgradert til stoppested i 1885, som holdeplass i 1939 og stasjon i 1946.

Vokterboligen ble i revet til fordel for dagens stasjonsbygning i 1950. I 1965 ble stasjonen fjernstyrt uten bemanning og i 1983 ble stasjonen nedlagt og gjort om til et fjernstyrt kryssningsspor.