Tangen stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Gry Riung

Eiendomsforvalter, øst Send e-post

Markus Steinbakk

Eiendomssjef, øst Send e-post

Anders Nygaard

Driftssjef, øst Send e-post

Tangen stasjon er en jernbanestasjon på Dovrebanen. Stasjonen ligger like ved Mjøsa, i Stange kommune. Stasjonen ble åpnet i 1880 da jernbaneforbindelsen mellom Eidsvoll – Hamar ble fullført. Stasjonen fikk ny hovedplattform i 2010.