Tistedal stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Axel Emil Roll

Eiendomssjef, Østlandet nord Send e-post

Pontus Hjerpe

Eiendomsforvalter, Østlandet nord Send e-post

Tistedal stasjon som opprinnelig het Femsøen stasjon, ble åpnet i 1879. I 1882 fikk den navnet Tistedalen. Selve stasjonen er nedlagt, men den østlige delen av stasjonsanlegget er beholdt som sidespor.

Jernbanelinjen mellom Halden stasjon og Tistedal stasjon regnes som en av de bratteste linjestrekningene i landet. Over en avstand av fire kilometer mellom stasjonene, er høydeforskjellen 93 meter. Dette stigningsforholdet overgås bare av Flåmsbanen.