To vinnere i arkitektkonkurransen om Ski Stasjonsby

AART/SLA og LPO/Grindaker er vinnere av arkitektkonkurransen om utformingen av Ski Stasjonsby. Her er forslagene vi skal gå videre med.

- Vi har mottatt tre ulike forslag og har valgt å gå videre med AART Arcitect/SLA landskapsarkitekter sitt forslag på østsiden av stasjonen, mens for vestsiden har vi valgt å gå videre med LPO arkitekter/Grindaker landskapsarkitekter sitt forslag, sier prosjektsjef Rune Breivik i Bane NOR Eiendom.

De to forslagene
På vestsiden ser LPO/Grindaker seg for en løsning med blanding av næring og bolig. Deler av innfartsparkeringen foreslås etablert som et p-hus under et nytt boligkvartal, rett sør for Skeidar. Rett nord for reisetorg vest foreslås et nytt kontorbygg med mulighet for kafe, kiosk osv. i 1. etasjen, tett på nedgangen til stasjonen.

Breivik mener det er positivt med en kombinasjon av boliger og kontorer på vestsiden av stasjonen.
- Denne kombinasjonen vil gi en mer variert bebyggelse enn hvis det kun hadde blitt bygget kontorer rundt stasjonen. Og det er positivt at det blir flere mennesker i området både før og etter arbeidstid, sier han.

Vestsiden av jernbanesporet, nord for reistorg vest

På østsiden foreslår AART/SLA en bebyggelse som kan være en kombinasjon av hotell og kontor. De foreslår å frigi mer areal til torg i nordre del av utbyggingsområdet enn det områdereguleringen for Ski sentrum legger opp til, og heller gå opp i høyde på deler av bebyggelsen. Breivik mener at løsningen som her er foreslått vil markere Ski stasjon på en god måte.

- Dette bygget vil etter vår vurdering bidra til å signalisere Ski sin sentrale betydning i Folloregionen, sier Breivik.

Øst for jernbanesporet, fra Jernbanesvingen

Se vinnerforslagene
For å lese mer om prosjektet og se de to vinnerforslagene kan du gå inn på hjemmesiden til prosjektet www.skistasjonsby.no Her kan illustrasjonene lastes ned og det vil komme oppdateringer når det skjer noe i prosjektet.

Spennende oppgave

- Dette er en svært viktig og interessant konkurranse. Å foredle og utvikle bykjernene ved knutepunktene er en av vår tids viktigste oppgaver, og vi er svært glade og stolte over å være vinnerteamet på vestsiden av Ski stasjon, sier arkitekt Lars Haukeland (partner i LPO arkitekter). - Vi har tidligere bidratt med utforming av Ski stasjon, og vi arkitektene i LPO gleder oss nå til å være med på å skape en helhetlig og vakker bydel omkring stasjonen med boliger, næring og byliv.

AART architects, er svært glade for å få være med på den videre utviklingen av Ski Stasjonsområde.     -Vi ser at Ski sentrum har et veldig godt utgangspunkt for å gi plass til et positivt tilskudd av arbeidsplasser på knutepunktet, samtidig som de eksisterende kvalitetene i Ski beholdes og forsterkes, sier administrerende direktør i AART architects Norge, Anders Strange.

Sammen med våre samarbeidspartnere i landskapsarkitektfirmaet SLA, gleder vi oss til å gå i dialog med Nordre Follo kommune og få innspill fra innbyggerne i Ski. Vi har stor tro på at Bane NOR Eiendom sin satsing i Ski, vil gi attraktive bygg som gir tilbake til sine omgivelser. -Utviklingen som vi får være med på i samspill med team LPO/Grindaker, vil gi til tilskudd i form av både lokale arbeidsplasser, byliv, nye møteplasser og boliger i en av de mest stasjonsnære delene av Ski sentrum, sier Strange i AART.

Prosessen videre
Vi ønsker å legge vinnerforslagene til grunn for vår detaljregulering av området. Denne prosessen, som vi antar vil pågå i omtrent to år, setter vi i gang med nå.

I løpet av prosessen med detaljreguleringen, vil det bli anledning for naboer og andre berørte å komme med innspill til forslaget. Det er Nordre Follo kommune som må vedta planene før vi kan starte med utbyggingen.