Tolga stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål Send e-post

Tolga stasjon ligger i Hedemark Fylke ca 268 km fra Oslo. Stasjonen ble opprettet som en betjent jernbanestasjon for ekspedering av tog, reisende og gods ved Rørosbanens åpning i 1877. Selve stasjonsbygninger er i sveitserstil.

Tolga er en egen kommune i Østerdalen. Kommunen har rundt 1.700 innbyggere. Største arbeidsgiver er Tolga Kommune og over 25 prosent av befolkningen er sysselsatt i primærnæringene. Nærmere 20 prosent av arealet i kommunen er vernet og Forollhogna nasjonalpark, som delvis ligger i kommunen, er størst og mest kjent.