Tønsberg stasjon

Når Bane NOR får bygget ny nedsenket InterCity-stasjon i Tønsberg, ligger det til rette for en kompakt og bærekraftig byutvikling over stasjonen.

Fakta om
prosjektet

Rapport fra Jernbaneverket

Fremdrift

2011: Reguleringsplan for et første utbyggingstrinn ble stoppet i påvente av JBVs KVU
2012: Kommunen startet overordnet planarbeid for stasjonsområdet
2014: KVU klar med anbefalt nedsenket stasjon
2015: JBV regner med avklaring på plassering av driftsenheten og hensettingsspor
2022: Planlagt byggestart for jernbanespor fra Tønsberg og sydover
2023: InterCity fase 1 ferdig til Tønsberg, med eksisterende stasjonsanlegg
2030: Planlagt ferdigstillelse av Inter City fase 2 med nedsenket ny stasjon. Etter dette kan utbyggingen av overflaten gjennomføres.

Kontakt

Jan Arne Kragset

Prosjektsjef Send e-post

Kart

map

Jernbaneverket har i sin konseptvalgutredning (KVU) for Vestfoldbanen anbefalt at man i andre etappe av InterCity-utbyggingen bygger et nytt nedsenket stasjonsområde. Innen den tid vil Bane NOR også ha flyttet sin driftsenhet fra Tønsberg til et annet sted, muligens i nærheten av Torp. Nedsenking og frigjøring av stasjonsområdet vil gi nye forutsetninger for planlegging av overflaten.

På østsiden av sporene ligger en nabotomt med skolebygg (tidligere Farmand gymnas) som Tønsberg kommune ønsker å utvikle, kanskje til eldreboliger. Det er naturlig å ta med denne nabotomten i en framtidig stasjonsområdeplan. Rundt knutepunktet vil det bli en god bymiks av boliger, næringsbygg og ulike sentrumsfunksjoner.