Torpo stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Gunnar Aase

Eiendomssjef, sør/vest Send e-post

Kenneth Berstad

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Kenneth Ringheim

Drifts- og vedlikeholdssjef, sør/vest Send e-post

Torpo stasjon blei oppretta i samband med opninga av denne delen av Bergensbanen i 1907, og namnet vart endra til Torpo i 1935.

Stasjonen blei fjernstyrt i 1983 og ubetent året etter, og den har ikkje hatt persontrafikk sidan 1991. Godstrafikken, som i si tid var stor her, blei nedlagd i 1994. I likskap med mange andre stader i Hallingdal er stasjon og tettstad på kvar si side av Hallingdalselva. Her er tettstaden på nordsida og stasjonen på sørsida.