Tretten stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Toril Dahl Hjelseth

Eiendomssjef, nord/midt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Tretten er en nedlagt stasjon på Dovrebanen. Stasjonen ble bygget i 1895, og ble tegnet av Paul Armin Due. Stasjonsområdet består i dag av stasjonsbygget og bryggerhuset. Den gamle Narvesenkiosken er i dag på Jernbanemuseet i Hamar. Det er en knøttliten kiosk i dragestil. Stasjonen var endestasjon på Hamar-Selbanen fra 1894 til 1896.

Byggingen av stasjonen gjorde at vestsiden av Tretten vokste frem med både hotell, landhandleri, bevertningssteder, boliger og forsamlingslokale. Bygging av en bro var nødvendig for å knytte stasjonsområdet sammen med østsiden av Tretten.

Den aller første bilen som kom til Norge i 1895, en Benz Phaeton, kom til Tretten og skulle fungere som en forlengelse av jernbanen nordover dalen. Bilen kjørte i fast rute mellom Tretten og Ringebu fra 1896, men gikk etter kort tid ut av drift både på grunn av stadig tilbakevendende motorproblemer og vanskelige møter med hestekjøretøyer langs veien.

Tretten er har fjellområder både i øst og vest. Fjellområdene i vest begrenser seg til Musdalssætra og Roåker. Områdene i øst er en del av Øyerfjellet og utgjør en stor del av Tretten og Øyer kommunes areal. Her finner man områder som Brennlia, Sydda, Holmsætra, Pølen og Steinsætra.

Flere bilder av stasjonen og bryggerhuset