Trevatn stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Axel Emil Roll

Eiendomssjef, Østlandet nord Send e-post

Anna Tien Nguyen-Skaret

Eiendomsforvalter, Østlandet nord Send e-post

Bjørnar Brændhaugen

Drifts- og vedlikeholdssjef, Østlandet nord Send e-post

Trevatn stasjon er en jernbanestasjon på den nedlagte Valdresbanen i Søndre Land kommune i Oppland fylke.

Stasjonen åpnet i 1902, men ble nedgradert til stoppested i 1959 og holdeplass i 1968. Persontrafikken på banen ble nedlagt ved årsskiftet 1988–89. Stasjonsbygningen står fortsatt, like øst for Trevatna.