Trofors stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Ragnhild Gomo

Eiendomsforvalter, nord/midt Send e-post

Svein-Erik Bjørgan

Driftssjef, nord/midt Send e-post

Trofors er en stasjon på Nordlandsbanen. Stasjonen ble åpnet i 1940, da Nordlandsbanen ble tatt i bruk fram til Mosjøen.

I 2015 ble det gamle godshusdelen bygget om til venterom og utstillingsarealer, samt at kontorarealene, og det gamle venterommet i 1. etg ble oppgradert til nye kontorlokaler.