Trykkerud holdeplass

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Trykkerud holdeplass ble åpnet i 1939 og ble gjenåpnet for trafikk fra 15. juni 2008, etter å ha vært uten trafikk fra juni 2004.

Holdeplassen er enkelt utstyrt med treplattform. Det er trappetrinn opp til plattformen.