Tuen holdeplass

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Tuen holdeplass ble tatt i bruk i 1932.