Tyristrand stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Gunnar Aase

Eiendomssjef, sør/vest Send e-post

Kenneth Berstad

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Kenneth Ringheim

Drifts- og vedlikeholdssjef, sør/vest Send e-post

Tyristrand stasjon er en nedlagt jernbanestasjon på Randsfjordbanen i Buskerud fylke. Stasjonen ble opprettet under navnet Skjærdalen som en betjent jernbanestasjon for ekspedering av tog, reisende og gods i 1867, ett år før Randsfjordbanens åpning i 1868.

Stasjonen har endret navn opptil flere ganger, før den i 1918 fikk sitt endelige navn. I 1974 ble Tyristrand nedgradert til en fjernstyrt stasjon betjent for ekspedering av reisende og gods, mens den i 1982 ble ytterligere nedgradert til en fjernstyrt stasjon uten fast bemanning og bemannet kun for persontrafikk. På slutten av 1980-tallet ble stasjonen nedlagt.

Flere bilder av stasjonen