Urdland stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Anna Bang

Eiendomssjef, sør/vest Send e-post

Ingrid Garmann

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Tommy Tryti

Driftssjef, sør/vest Send e-post

Urdland stasjon ligg på Bergensbanen i Voss. Den blei opna i 1908, eitt år før fullføringa av linja, men stasjonsbygga blei reist i 1904. Både stasjonsbygning og uthuset er verna etter Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen og er teikna av Paul Armin Due.

I dag er stasjonen berre betent av lokaltog mellom Bergen og Myrdal.