Våler stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Anita Helene Haugen

Eiendomssjef/Eiendomsforvalter, nord/midt Send e-post

Terje Fuglseth

Drifts- og vedlikeholdssjef, nord/midt Send e-post

Stasjonen åpnet 4. desember 1910 med strekningen Flisa–Elverum. Før 1921 ble navnet skrevet «Vaaler». Statusen ble nedgradert til holdeplass i 1982, og denne ble nedlagt i 1994, slik at Våler nå har status som sidespor.

Bygningene ved stasjonen ble tegnet av Harald Kaas, og i likhet med ellers på banen var ikke alt klart til åpningen i 1910. Bygningene står fortsatt, og selve stasjonsbygningen har i hvert fall i perioder vært utleid.