Vatnahalsen holdeplass

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Ingrid Garmann

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Tommy Tryti

Driftssjef, sør/vest Send e-post

Vatnahalsen holdeplass ble åpnet i 1941 da Flåmsbana ble åpnet for persontrafikk i begrenset omfang.

Vatnahalsen holdeplass ligger rett ved Vatnahalsen hotell og det er mange hytter i området.