Vegårshei stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Ingrid Garmann

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Anna Bang

Eiendomssjef, sør/vest Send e-post

Einar Eikjeland

Driftssjef, sør/vest Send e-post

Jernbanestasjonen ligger 261,51 fra Oslo og 183 meter over havet.