Veggli stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Joakim Viggen Andersen

Eiendomssjef, Østlandet sør

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Veggli stasjon er en nedlagt jernbanestasjon på Numedalsbanen ved tettstedet Veggli i Rollag kommune i Buskerud. Ekspedisjonsbygningen ble oppført i 1925 etter tegninger av NSB Arkitektkontor og ble åpnet som en stasjon betjent for ekspedering av tog, reisende og gods den 20. november 1927 sammen med resten av banen. All trafikk ble vedtatt nedlagt på Numedalsbanen mellom Rollag stasjon og Rødberg stasjon ved årsskiftet 1988/1989, noe som førte til en nedleggelse av Veggli.

Mellom Veggli og Rødberg stasjon, som er en strekning på over 30 kilometer, er det i dag muligheter for å leie dresin.