Vennesla stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Anna Bang

Eiendomssjef, sør/vest Send e-post

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål Send e-post

Vennesla stasjon er en jernbanestasjon ved Sørlandsbanen. Stasjonen lå opprinnelig til den smalsporede Setesdalsbanen og stod ferdig da banen ble åpnet på strekningen Kristiansand – Byglandsfjord i 1895.

Stasjonsbygningen er i likhet med de øvrige stasjonene som opprinnelig lå til Setesdalsbanen tegnet av Paul Due.