Verdal stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Ragnhild Gomo

Eiendomsforvalter, nord/midt Send e-post

Knut Bjørgvik

Driftssjef, nord/midt Send e-post

Verdal stasjon ligger på Nordlandsbanen i Verdal kommune i Nord-Trøndelag.

Verdal stasjon er vernet av NSB. Stasjonen ble bygget i 1900 og ble åpnet i 1904da Hell-Sunnanbanen var ferdig til Verdal. Stasjonsbygningen er tegnet av Paul Due.

Verdal stasjon ble utvidet i 1984 med et tilbygg. Via et mellombygg i glassbyggestein ble det tilføyd et tilbygg med enklere form og detaljering, som underordnet seg Paul Dues gamle bygning på en hensynsfull måte. Dette ble tegnet av Arne Henriksen. Tilbygget er i dag i privat eie, og ikke en del av stasjonsbygget.

I 2.etg på Verdal stasjon er det etablert to utleieleiligheter. Det er den gamle store stasjonsmesterboligen som er omgjort til to enheter. Leilighetene ble totalrehabilitert i 2011. 

Jernbanestasjonen ligger 6,6 meter over havet. Verdal ligger 96,23 km fra Trondheim S. og 4 km fra Stiklestad. Stasjonsområdet har stor gjennomgangstrafikk av reisende for tog, drosje og buss.

Verdal er en kommune i Nord-Trøndelag som består av Verdalen, en elvedal med tilhørende sidedaler som strekker seg fra vannskillet ved riksgrensen til Trondheimsfjorden. Kommunen grenser i nord mot Steinkjer, Inderøy og Snåsa, og i sør mot Meråker og Levanger. I øst løper riksgrensen mot Sverige.

Verdal kommune er viden kjent som kultur- og historiekommunen på Innherred. Den norske nasjonens fødested, Stiklestad, ligger like utenfor småbyen Verdal. Slaget på Stiklestad i 1030 representerer et vendepunkt i norsk historie - overgangen fra det norrøne høvdingsamfunnet til en tid da kongedømme og kristendom formet det som ble Norge.

Her ligger Stiklestad Nasjonale Kultursenter med et rikt kulturtilbud året rundt. Olsokdagene på Stiklestad i slutten av juli er i dag en av vårt lands største festivaler.

Hele 20 prosent av kommunens areal ligger innenfor grensene til Blåfjella-Skjækerfjella Nasjonalpark. Det finnes rike muligheter for friluftsliv, jakt og fiske mange steder i kommunen. Verdalselva burde være kjent for de fleste laksefiskere. Verdal byr på et trivelig handels- og møtested med rikt og variert kulturtilbud.

Flere bilder av stasjonen