Verkstedet på Kvaleberg, Stavanger

Det nye verkstedet på Kvaleberg blir universelt utformet for å ta imot alle aktuelle togtyper for persontrafikk som benyttes i Norge i dag og i årene fremover. Verkstedet er under ferdigstillelse i disse dager som bygges av AF Gruppen for oss.

Fakta om
prosjektet

Kontakt

Trond Rusten

Prosjektdirektør Send e-post

Kart

map

Det nye verkstedet skal erstatte dagens verksted på Kvaleberg som fases ut når det nye står ferdig 15. desember 2019.

Verkstedet omfatter to innvendige spor samt et utvendig servicespor. Videre bygges det et utvendig parkeringsspor og tilhørende jernbaneinfrastruktur for tilkomst til anlegget. I et sidebygg til verkstedet etableres nye administrative lokaler, garderober og sosiale samt tekniske rom.

I forbindelse med konkurranseutsetting av jernbanen i Norge og innfasing av nye tog, utvikler og bygger vi nye verksteder for utleie til tog- og vedlikeholds-operatører på kommersielle vilkår.